Загрузка...

§ 2. Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Мікротеми тексту. Поділ тексту на абзаци - ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ