§ 9. Речення з однорідними членами - СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ