§ 22. Сполучення йо, ьо - Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія