§ 24. Склад. Основні правила переносу частин слова - Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія