§ 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово - Повторення вивченого в початкових класах