§ 15. Діалог - Відомості із синтаксису та пунктуації. Елементи стилістики