Речення з однорідними членами (без сполучників і з сполучниками а, але, і). Частина 2

Урок 20