§ 62. Заперечні й неозначені займенники - Займенник