§ 64. Вказівні й означальні займенники - Займенник