Практична робота 5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин - Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин