§ 16. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду - Дієприслівник