§ 6. Активні та пасивні дієприкметники - Морфологія. Орфографія