§ 32. Сполучники сурядності та підрядності - Службові частини мови. Вигук