§ 33. Написання сполучників - Службові частини мови. Вигук