§ 1. Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника - Розділ 1. Чотирикутники

Устный счёт - Обучающая онлайн игра от vshkole.com