Варіант 1 - Самоконтроль рівня навчальних досягнень