Варіант 2 - Самоконтроль рівня навчальних досягнень