Варіант 1 - Самостійна робота 3. Ліпіди і нуклеїнові кислоти - Самостійні роботи