§ 26. Синтаксис. Пунктуація - Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову