ТЕМА 6. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ - РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ