ТЕМА 7. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА - РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ