Основні закономірності функціонування генів ц про- та еукаріот - Генотип як цілісна система