Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу - Генотип як цілісна система