Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму - Індивідуальний розвиток організму