Життєвий цикл у рослин і тварин - Індивідуальний розвиток організму