Поняття про середовище існування - Популяція. Екосистема. Біосфера