Роль живих організмів у біосфері - Популяція. Екосистема. Біосфера