Загальна характеристика біосфери - Популяція. Екосистема. Біосфера