Закони Г. Менделя. Дигібридне схрещування - Закономірності спадковості