§ 6. Числівник. Складні випадки узгодження числівників з іменниками - Морфологічна норма