§ 9. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів І та II особи множини - Морфологічна норма