§ 16. Уживання прийменників в (у) і на з географічними назвами і просторовими іменниками - Синтаксична норма