§ 25. Правила будови складних речень. Логічні помилки у складних реченнях - Синтаксична норма