§ 40. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика - Стилістична норма