§ 20. Усний переказ тексту на професійну тему із творчим завданням - Види мовної (мовленнєвої) діяльності