§ 16. Структурування ораторської промови. Мовне оформлення висловлювання - РИТОРИКА