Практична робота № 1. Будова світлового мікроскопа