§ 34. Вживання числівників з іменниками - Числівник