§ 35. Відмінювання порядкових числівників - Числівник