§ 36. Відмінювання власне кількісних числівників - Числівник