§ 41. Заперечні й неозначені займенники - Займенник