Задание 5 - Запитання - § 13. Різноманітність комах. Роль комах у природі та значення в житті людини - Тема 1. Різноманітність тварин

zoom-minus zoom-plus
Задание можно двигать вправо/влево

7-biologiya-iyu-kostikov-so-volgin-vv-dod-2015--tema-1-riznomanitnist-tvarin-13-riznomanitnist-komah-rol-komah-u-prirodi-ta-znachennya-v-zhitti-lyudini-zapitannya-5.jpg