Задание 5 - Практична робота 3. Особливості зовнішньої будови хордових тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування - Тема 1. Різноманітність тварин

zoom-minus zoom-plus
Задание можно двигать вправо/влево

7-biologiya-iyu-kostikov-so-volgin-vv-dod-2015--tema-1-riznomanitnist-tvarin-praktichna-robota-3-osoblivosti-zovnishnoyi-budovi-hordovih-tvarin-u-zvyazku-z-pristosuvannyam-do-riznih-umov-isnuvannya5.jpg