Задание 4 - Запитання - § 26. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення - Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

zoom-minus zoom-plus
Задание можно двигать вправо/влево

7-biologiya-iyu-kostikov-so-volgin-vv-dod-2015--tema-2-protsesi-zhittyediyalnosti-tvarin-26-osoblivosti-obminu-rechovin-geterotrofnogo-organizmu-zhivlennya-i-travlennya-zapitannya-4.jpg