Задание 1 - Завдання - § 29. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена і замкнена кровоносні системи. Кров, ії основні функції - Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

№ 1
zoom-minus zoom-plus
Задание можно двигать вправо/влево

7-biologiya-iyu-kostikov-so-volgin-vv-dod-2015--tema-2-protsesi-zhittyediyalnosti-tvarin-29-transport-rechovin-u-tvarin-nezamknena-i-zamknena-krovonosni-sistemi-krov-iyi-osnovni-funktsiyi-zavdannya1.jpg